Programi “Zhvillimi i Shkathtësive për Ndërmarrësi dhe Krijimi i Ndërmarrjeve të Reja”

“Nëse sot nuk jeni ndërmarrës, ndoshta nesër keni nevojë të bëheni i tillë! Mos prisni – filloni karrierën ndërmarrëse, bëhuni të vetëpunësuar dhe jepni një kuptim të ri jetës tuaj!”

Lexo ma...
 
JU LUTEM VINI RE

Projekti EU-KOSVET VI tani ka arritur në fund të aktiviteteve të trajnimit. Nuk pranohen më aplikimet për trajnim në vend të punës apo Punëtoritë për Ndërmarrësi.

 
Përmirësoni shkathtësitë tuaja me trajnime në kompani

Test

Programe tre mujore të trajnimit profesional të financuara nga Bashkimi Evropian

Lexo ma...
 

EU-KOSVET VI: Zhvillimi i skemave të trajnimit profesional dhe trajnimit në kompani dhe zhvillimi i shkathtësive të ndërmarrësisë.

Projekt i financuar nga BE-ja dhe i menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Europian ne Kosove.